Prepravný poriadok

Záväzný prepravný poriadok

Zákon (vyhláška) stanovuje povinnosť prevádzkovateľa taxislužby sprístupniť prepravný poriadok k nahliadnutiu vo vozidle, alebo ho zverejniť na webovom sídle. Prepravný poriadok (PDF, 146kB)

Prepravný poriadok je vypracovaný výlučne pre nás a teda si vyhradzujeme právo na jeho obsah.